FR
HE

לפרטים והרשמה

קרקע
פרטית
בטאבו

החל מ-

₪78,000

מרחיבים את אלעד

מחתנים בהרחבת הדעת

מחתנים ילדים? נופי אלעד מציעים את חבילת החתונה

קרקע בפרוייקט נופי אלעד, בהרחבת העיר אלעד

בנוסף חבילת מוצרי חשמל לבית במתנה ל-20 הנרשמים הראשונים.

החברה היחידה המוכרת קרקע בבעלותה! לא תיווך ולא אופציה

הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית

FR
HE

קרקע פרטית בטאבו

החל מ-

₪78,000

מרחיבים את אלעד

מחתנים בהרחבת הדעת

מחתנים ילדים? נופי אלעד מציעים את חבילת החתונה

קרקע בפרוייקט נופי אלעד, בהרחבת העיר אלעד

בנוסף חבילת מוצרי חשמל לבית במתנה ל-20 הנרשמים הראשונים.

לפרטים והרשמה

החברה היחידה המוכרת קרקע בבעלותה! לא תיווך ולא אופציה

הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית

בניית אתרים